Disclaimer & Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Maartse Buien. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maartse Buien. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Met zorg en aandacht stelt Maartse Buien de informatie op deze website samen. Het is mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.  Maartse Buien past frequent de informatie op de site aan.  Maartse Buien behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Maartse Buien alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Maartse Buien niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Maartse Buien, welke geen eigendom zijn van Maartse Buien, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Maartse Buien. Maartse Buien kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de gelinkte websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Maartse Buien  worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Maartse Buien kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Maartse Buien zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Maartse Buien sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Maartse Buien ontwikkelde content of producten.

© 2018, Maartse Buien. Alle rechten voorbehouden.

Teksten overnemen van Maartse Buien

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Maartse Buien vraag ik je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘Maartse Buien’.
  • De woorden ‘Maartse Buien’ zijn een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Maartsebuien.com.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Maartse Buien content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Maartse Buien wilt plaatsen, vragen we je contact op te nemen via het contactformulier.